آخرین بلوك گازي پارس جنوبي در برنامه توسعه قرار گرفت

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از آغاز تهیه اسناد فنی و مدارک مناقصه واگذاری طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی در قالب دو فاز 11A و 11B خبر داد و گفت: در فاز نخست این طرح که شامل ساخت یک جکت، یک سکو، یک خط لوله دریایی و حفاری چاههاي گازي اين حوزه است، گاز تولید شده از دریا به تاسیسات پالایشگاهی فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی ارسال می شود.
مهندس علی اکبر شعبانپور، تصریح کرد: فاز 11B طرح توسعه فاز 11 میدان مشترک پارس جنوبی نيز به لحاظ فنی و مشخصات کاری مشابه فاز A این طرح است كه گاز تولیدی سکوي آن به تاسیسات پالایشگاهی فاز 12 پارس جنوبی ارسال می شود.
وي هدف از ارسال گاز فاز 11 پارس جنوبی به فازهای 6 تا 8 و 12 پارس جنوبی را استفاده از ظرفیتهای خالی و مازاد پالایشگاهی در این فازها و تسريع در دستيابي به توليد مورد انتظار در اين بخش از ميدان عنوان کرد.
راه اندازي كامل فاز 15 و 16 تا پایان سال
شعبانپور اعلام كرد: اولويت بندي اجراي طرحها در سال جاري نيز براساس برنامه تامين منابع برنامه ريزي شده است و بر اين اساس بهره برداري نهايي از پالایشگاه فاز 15 و 16 پارس جنوبی يكي از اولويت هاي اصلي در سال جاري است به گونه اي كه به زودي با راه اندازي واحدهاي بوتان و پروپان اين پروژه و نيز بهره برداري از واحدهاي دانه بندي گوگرد، زمينه براي دسترسي سريعتر به تمامي ظرفيت هاي پالايشي طراحي شده فراهم خواهد شد .