فلنج

تفاوت فلنج های سری A و سری B براساس استاندارد ASME B16.47

تفاوت فلنج های سری A و سری B براساس استاندارد ASME B16.47

برای فلنج ها سه استاندارد مشخص وجود دارد که براساس سایز فلنج کاربرد دارند:

  • استاندارد ASME B16.5 برای فلنج های سایز “1/2 تا “24
  • استاندارد ASME B16.47 برای فلنج های سایز “26 تا “60
  • استاندارد AWWA C207 برای فلنج های بزرگتر از “60

در استاندارد ASME B16.47 که Large Diameter Steel Flanges نیز گفته می شود فلنج ها به دو دسته تقسیم می شوند که شامل فلنج های سری A و سری B هستند.

البته در این استاندارد فلنج ها تنها تا کلاس 900 موجود می باشند و همچنین کلاس 75 نیز برای آن تعریف شده است.

این دو سری دارای تفاوتهایی نسبت به یکدیگر می باشند که در زیر به آنها اشاره می کنیم:

  • در فلنج های سری A تعداد بولت ها کمتر و قطر آنها بزرگتر می باشد در صورتی که در فلنج های سری B تعداد بولت ها بیشتر و قطر آنها کوچکتر می باشد.
  • فلنج های سری A نسبت به سری B دارای قطر خارجی فلنج ها بزرگتر بوده و بالطبع وزن فلنج نیز بیشتر می باشد که معمولا به فلنج های سری B فلنج های Compact نیز گفته می شود.
  • فلنج های سری A نسبت به سری B دارای بولت های بزرگتری هستند.
  • البته در استادارد نیز قید شده که این دو سری قابل جایگزینی با یکدیگر نمی باشند و  کاربر در زمان انتخاب سری این فلنج ها بایستی سازگاری این فلنج ها را با فلنج های مربوط به تجهیزات، ولوهای فلنجی و سایر قطعات فلنجی که در مسیر خط موجود می باشند را مد نظر قرار دهد.

فلنج های مختلف را می توانید از ما بخواهید