جدول مشخصات فني كنتورها

 

جدول مشخصات فني كنتورها و ابعاد جا كنتوري در سيستم لوله كشي گاز واحدهاي تجاري و خانگي  و قطر لوله هاي ورودي و خروجي به كنتور و رگولاتور

حدود ظرفيت گازدهي به متر مكعب در ساعت و نوع كنتور زير بناي مفيد حرارتي به متر مربع و تعداد واحد فاصله كنتور از ديوار به سانتي متر فاصله كنتور از سقف به سانتي متر طول لوله جانشين كنتور به سانتي متر 
و قطر لوله جانشين كنتتور به اينچ
اندازه شير اصلي به اينچ اندازه سر لوله رابط به اينچ قطر لوله هاي ورودي  به كنتور و رگولاتور (به اينچ) قطر لوله هاي خروجی از كنتور ورگولاتور (به اينچ)
۶  –  ۰.۱ 

G4

 از یک تا ۱۲۰ متر مربع برای يك واحد  ۱۰ ۱۰  50cm 
         قطر لوله يك اينچ 
 ۱ ۱  رگولاتور

۳/۴

كنتور    1

رگولاتور

۱
كنتور

۱۰ – ۶.۱

    G6    

از ۱۲۱تا ۲۵۰ برای دو واحد   ۱۰ ۱۰  50cm 
         قطر لوله يك اينچ 
۱  ۱  رگولاتور

۳/۴

كنتور   1

رگولاتور

۱
كنتور

۱۶ –۱۰.۱       ……….

  G10    

از ۲۵۱تا ۵۰۰ برای چهار واحد  ۱۵  ۱۵  80cm 
          قطر لوله يك اينچ 
یک و۱/۲ ۱ 

 

رگولاتور

۳/۴

كنتور 

۱/۲  ۱

   

رگولاتور 

1

كنتور 

۱/۲  ۱

۲۵ –۱۶.۱

   G16    

 از ۵۰۱ تا ۸۰۰ برای شش واحد ۱۵  ۱۵  80cm 

 ۱/۲  ۱    قطر لوله   

یک و۱/۲ ۱  رگولاتور

۳/۴

كنتور  

۱/۲  ۱

رگولاتور

1

كنتور 

۱/۲  ۱

۴۰ – ۲۵.۱

  G25    

از ۸۰۱ تا ۱۳۰۰ برای ده واحد  ۲۵  ۳۰  100cm 
         قطر لوله دو اينچ 
۲  ۱/۲  ۱ رگولاتور1


كنتور   2 

رگولاتور

۱/۲  ۱

كنتور

 2 

۶۵ –۴۰.۱

   G40    

از ۱۳۰۱ تا ۲۰۰۰ برای پانزده واحد ۳۰  ۴۰  120cm 
         قطر لوله دو اينچ 
۲  ۱/۲  ۱  رگولاتور

۱/۲  ۱

كنتور  2 

فلنچي

رگولاتور

۱/۲  ۱

كنتور

 2 

 

۱۰۰ –۶۵.۱     

G65    

از ۲۰۰۱ تا

۳۰۰۰ برای

بیست واحد

۳۰  ۴۰  150cm 
         قطر لوله دو اينچ 
۲  رگولاتور

۱/۲  ۱

كنتور 2 

فلنچي

كنتور 

فلنچي

رگولاتور

۱/۲  ۱

كنتور

 2 

۱۶۰ –۱۰۰.۱

G100    

از ۳۰۰۱ تا 

 ۵۰۰۰ برای

سی واحد

۳۰  ۴۰  150cm 
         قطر لوله دو اينچ 
۲  رگولاتور

۱/۲  ۱

كنتور 2 

فلنچي

كنتور 

فلنچي

رگولاتور

۱/۲  ۱

كنتور

 2 

نوشته شده توسط کارشناس  | لینک ثابت | آرشیو نظرات

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید