دریچه کنتور

معمول است که کنتور های آب را درون خاک مسطح بر روی زمین ورودی ساختمان نصب کنند و برای دسترسی به شیرفلکه پیش از کنتور و همین طور دسترسی مامور کنترل مصرف اداره آب از یک دریچه مقاوم و در عین حال ساده برای نگهداری از کنتور استفاده می شود. این دریچه یک مخزن کوچم را محافظت می کند و از آلیاژ های پلیمری و یا در شکل قدیمی تر آن از چدن ساخته می شود.

سایز دریچه کنتور کنتور پلیمری

۲۰*۳۰  –  ۳۰*۴۰   –  ۴۰ و ۳۰

سایز دریچه کنتور کنتور چدنی

۲۵×۳۵  – ۳۰×۴۰  – ۴۰×۵۰  –  ۷۰×۸۰

کلاف پلیمری با درب چدنی ۳۰×۴۰

حوضچه بازدید کنتور

برای قرار گرفتن کنتور در زمین می توان از یک محفظه پلاستیکی یا چدنی استفاده کرد، در مدل های جدید این حوظچه محلی برای قرار دادن و نصب صحیح کنتور نیز دارد که به شکل یک پایه زیر کنتور است.