قانون بازرسی گاز و تعویض کنتور گاز خراب

مشترك مكلف است در صورت از كار افتادن كنتور مراتب را سريعاً به اطلاع شركت برساند . شركت موظف است موضوع را بررسي و در صورت صحت ادعا نسبت به تعويض آن اقدام نمايد . خدمت فوق بدون اخذ هزينه خواهد بود . بديهي است گاز مصرفي ايام فوق طبق نظر كارشناس محاسبه و اخذ خواهد گرديد . لازم به توضيح است چنانچه از كار افتادن كنتور به دليل دستكاري تشخيص داده شود خسارت كنتور نيز جداگانه محاسبه و از مشترك اخذ مي گردد . چنانچه مشترك در صحت كار كنتور ترديد داشته باشد مي تواند كتباً از شركت تقاضاي آزمايش صحت كاركرد كنتور مزبور را نمايد،شركت پس از دريا فت هزينه ها ي مربوطه اقدام به آزمايش لازم خواهد نمود .بهاي گاز مصرفي در مدت مذكور از تاريخ قرائت قبلي كنتور يا تاريخ آزمايش قبلي (هر كدام كمتر باشد) با تشخيص شركت مجدا محاسبه خواهد گرديد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید