نحوه عملکرد کنتور آب

کنتور آب چطور کار می کند؟ نحوه عملکرد یک کنتور مکانیکی آب را بشناسیم

هر ماه باید صورتحساب آب مخوف را پرداخت کنید. کسانی که در استفاده از آب وسواس ندارند ، قبض کمتری دریافت می کنند ، اما برای سایر افرادی که از مقادیر زیادی آب استفاده می کنند ، اعلامیه ماهانه همراه با اخطار قطع آب بیشتری خواهند داشت و قبض های سنگین را متحمل می شوند، البته همه این بحث باید کنار گذاشته شود و به این نکته توجه کنیم که در این کشور آب یک معضل بحرانی است و باید آن را جدی گرفت، هیچ قبض آبی هم نمی تواند این مشکل را حل نماید. درک درستی از عملکرد آب سنج (کنتور آب) شما ممکن است به شما کمک کند کنترل بیشتری بر میزان مصرف آب خود داشته باشید و بدانید چقدر به حساب و کتاب قبض آب خود مدیون هستید.

نحوه عملکرد کنتور آب

کنتور آب چطور کار می کند؟
credit: pedrojperez/iStock/GettyImages

کنتور آب چیست؟

صورتحساب آب نشان می دهد که بر اساس قرائت سنج آب ، چقدر آب استفاده می کنید که در طی دوره های ماهانه انجام می شود. کنتورهای آبی هر ماه جریان آب ورودی به خانه شما را اندازه گیری می کنند. در حالی که پیشخوان میزان آب مورد استفاده را اندازه گیری می کند ، نمی تواند دقیقاً میزان استفاده از آب را اندازه گیری کند. این بدان معنی است که مهم نیست که چقدر آب برای شستن ظروف ، دوش گرفتن یا نوشیدن استفاده می کنید ، همه آنها در این نمایشگر به یک اندازه محاسبه می شوند. در طرح هایی که برای شهر های هوشمند و شکل زندگی آینده تعریف می شود که موضوعاتی مانند محیط زیست و آب بسیار مهم هستند، متوجه مواردی می شوید که این مصارف به صورت کامل تفکیک می شوند و شاید هزینه و جایزه و جریمه هایی برای هر یک به صورت جداگانه در نظر گرفته شود.

محل نصب کنتور آب کجاست؟

کنتورهای آب داخل یا خارج از ساختمان تعبیه شده اند. اگر کنتور داخل یک ساختمان حتی یک طبقه نصب شده باشد ، در آن صورت شیر اصلی کنترل را در خط آب را در کنار آن پیدا خواهید کرد. اگر در خارج از خانه نصب شود ، آن را یا در یک گودال نهایت یک متری زیر چمن یا زیر پیاده رو یا حیاط خانه خواهید یافت، اما در ساختمان های امروزی سعی می شود کنتور آب را در دیوار ها و در یک جعبه شکیل به صورت عمودی نصب کنند. کنتور های عمود نصب امکان قرائت ساده تری هم دارند و مامور آب به راحتی می تواند درب جعبه کنتور را باز کند و اطلاعات مورد نیاز خود را برداشت نماید. اگر در یک گودال زیر حیاط خارج از خانه قرار دارد ، باید در جعبه ای باشد که به وضوح با کلمات “کنتور آب” مشخص شود. کنتور دیجیتال آب به صورت دوره ای بررسی می شود زیرا بسیاری از عوامل ، مانند محیط ، می توانند بر سنجش میزان مصرف آب تأثیر بگذارند. با توجه به محله یا نحوه عملکرد این شهر ، کنتور آب باید دارای یک پوشش لولایی یا یک پوشش فلزی پیچ دار باشد که توسط شخص دیگری غیر از یک کارمند شهری یا یک شرکت آب قابل استفاده نباشد. البته در ایران این استاندارد ها متفاوت است، اما این کنتور ها اینقدر پلمپ هستند که کسی اصولا به آنها دست نمیزند.

انواع مختلف کنتور های آب را بشناسیم

شیوه ، هدف و اندازه گیری کنتور آب برای دبی سنجی نحوه عملکرد کنتور را نشان می دهد. اگر کنتور خانگی دارید ، می تواند در سه مدل مختلف عرضه شود: الکترومغناطیسی ، مکانیکی و مافوق صوت یا التراسونیک. کنتورهای الکترومغناطیسی برای مشخص کردن میزان مصرف آب از ولتاژ الکتریکی استفاده می کنند. میدان های مغناطیسی و الکترود بخشی از لوله را محاصره می کنند و هنگامی که آب از طریق خط لوله عبور می کند ، یک ولتاژ الکتریکی ایجاد می کند. احضور و عبور آب در لوله موجب تغییر میدان مغناطیسی و حرکت الکترون ها می شود و این تاثیر میزان عبور و جریان آب را اندازه گیری می کند، هر چقدر بیشتر آب بگذرد و فشار و سرعت آن بیشتر باشد، میزان تاثیر آن بر روی میدان مغناطیسی بیشتر است.

کنتورهای مکانیکی نوع سنتی تر کنتورها هستند. کنتور دارای پروانه ای است که وسیله چرخشی نشات گرفته از هنگام عبور آب شروع به گردش می کند و اصطلاحا می چرخد. چرخش اندازه گیری می شود ، اما کنتور مکانیکی آب باید پر از آب باشد تا یک خوانش صحیح را بدست آورد. کنتور اولتراسونیک (سرعت سنج) از سنسورهای الکترونیکی برای اندازه گیری سرعت آب استفاده می کند. پس از اندازه گیری سرعت ، آن را جریان تبدیل می کند. دو مبدل (وسیله ای که تغییرات را در یک مقدار بدنی مانند آب به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند) روی لوله قرار گرفته اند و این باعث محاسبه سرعت می شود.


منبع این مقاله: وب سایت هانکر