کنتور آب خانگی

به نظر می آید توضیح دادن این دستگاه کار بیهوده ای باشد و این آشنا ترین قطعه از وسایل یک سیستم لوله کشی است که از کودکی با دریچه این دستگاه و محلی برای قایم کردن و سایل شخصی خودمان داستان هایی داشته ایم. در ایران تولید کنندگان بسیاری وجود دارند که با توجه به استاندارد های سازمان آب و فاضلاب این محصول را تولید می کنند و نیازی به تهیه این یک قلم از خارج از ایران نیست، مشهور ترین برند های آن آبفر و شمشال هستند و مدل انتخابی بسته به میزان مصرف مجمتع دارد.

کنتور هوشمند آب و تفکیک مصرف مشترکین

با استفاده از ابزار های هوشمند میزان مصرف را به صورت دائمی مانیتور کرد. این ابزار ها به روی کنتور های مکانیکی نصب می شوند و قرائت کنتور های خانگی تفکیک شده را برای مصرف کنندگان یک مجتمع راحت تر می کنند. هر چند به نظر می رسد سایر امکانات مانند قرائت از راه دور به مصرف کنندگان مربوط نباشد اما می توان این را نیز به خواص کنتور های هوشمند افزود. شاید برای بسیاری از ساختمان ها با تعداد واحد های زیاد خرید چنین محصولی دردسر بزرگی را از دوش مدیر ساختمان بردارد.