کنتور گاز خراب

مگر كنتور گاز را از سر كوچه خريده ايم

/
در پی دعوت پورتال خبری کاشان از مخاطبان خود در خصوص طرح مشکلات و سوژه ه…