کنتور گاز خراب

مگر کنتور گاز را از سر کوچه خریده ایم

/
در پی دعوت پورتال خبری کاشان از مخاطبان خود در خصوص طرح مشکلات و سوژه ه…