نوشته‌ها

فلنج

تفاوت فلنج های سری A و سری B براساس استاندارد ASME B16.47

تفاوت فلنج های سری A و سری B براساس استاندارد ASME B16.47 ب…
قیمت فلنج

قیمت فلنج

قیمت فلنج در یک پروژه قیمت نهایی تمام شده همیشه حرف اول را میزند مخ…

فلنج

انواع فلنج ها فلنج (flange) از لحاظ کاربرد  به دسته های مختلف  سطح ساده…