نوشته‌ها

فلنج

تفاوت فلنج های سری A و سری B براساس استاندارد ASME B16.47

تفاوت فلنج های سری A و سری B براساس استاندارد ASME B16.47 ب…

فلنج

انواع فلنج ها فلنج (flange) از لحاظ کاربرد  به دسته های مختلف  سطح ساده…