نوشته‌ها

نحوه عملکرد کنتور آب

کنتور آب چطور کار می کند؟ نحوه عملکرد یک کنتور مکانیکی آب را بشناسیم

هر ماه باید صورتحساب آب مخوف را پرداخت کنید. کسانی که در استفاده از آ…
کنتور آب

کنتور آب مصرف خانگی آب فر

کنتور های آب خانگی به دو شکل نصب میشوند، عمودی و افقی. اما این روزها برا…